బాలయ్యకు వయసు తగ్గుతోందట.. ఇకపై అలా విష్ చేయాలట

బాలయ్య హైదరాబాద్ బసవతారకం ఇండో అమెరికన్ కేన్సర్ ఆస్పత్రిలో పుట్టిన రోజు వేడుకలు జరుపుకున్నారు. ఆస్పత్రిలో కేన్సర్ బారిన పడిన చిన్నారులతో కలిసి కేక్ కట్ చేశారు. వారితో సరదాగా కాసేపు ముచ్చటించారు నందమూరి హీరో.బాలయ్య హైదరాబాద్ బసవతారకం ఇండో అమెరికన్ కేన్సర్ ఆస్పత్రిలో పుట్టిన రోజు వేడుకలు జరుపుకున్నారు. ఆస్పత్రిలో కేన్సర్ బారిన పడిన చిన్నారులతో కలిసి కేక్ కట్ చేశారు. వారితో సరదాగా కాసేపు ముచ్చటించారు నందమూరి హీరో.

బాలయ్యకు వయసు తగ్గుతోందట.. ఇకపై అలా విష్ చేయాలట
బాలయ్య హైదరాబాద్ బసవతారకం ఇండో అమెరికన్ కేన్సర్ ఆస్పత్రిలో పుట్టిన రోజు వేడుకలు జరుపుకున్నారు. ఆస్పత్రిలో కేన్సర్ బారిన పడిన చిన్నారులతో కలిసి కేక్ కట్ చేశారు. వారితో సరదాగా కాసేపు ముచ్చటించారు నందమూరి హీరో.బాలయ్య హైదరాబాద్ బసవతారకం ఇండో అమెరికన్ కేన్సర్ ఆస్పత్రిలో పుట్టిన రోజు వేడుకలు జరుపుకున్నారు. ఆస్పత్రిలో కేన్సర్ బారిన పడిన చిన్నారులతో కలిసి కేక్ కట్ చేశారు. వారితో సరదాగా కాసేపు ముచ్చటించారు నందమూరి హీరో.