‘మహర్షి’ థియేటర్స్‌కి వెళ్లి ఫ్యాన్స్‌తో కాలర్ ఎగరేయిస్తున్న మహేష్

మహేష్ బాబు సినిమా ఎంత పెద్ద హిట్ అయినా థియేటర్స్ విజిట్ చేయడం అనేది అరుదు. కాని మహర్షి చిత్ర ప్రమోషన్స్ భుజాలపై ఎత్తుకున్న మహేష్ బాబు..మహేష్ బాబు సినిమా ఎంత పెద్ద హిట్ అయినా థియేటర్స్ విజిట్ చేయడం అనేది అరుదు. కాని మహర్షి చిత్ర ప్రమోషన్స్ భుజాలపై ఎత్తుకున్న మహేష్ బాబు..

‘మహర్షి’ థియేటర్స్‌కి వెళ్లి ఫ్యాన్స్‌తో కాలర్ ఎగరేయిస్తున్న మహేష్
మహేష్ బాబు సినిమా ఎంత పెద్ద హిట్ అయినా థియేటర్స్ విజిట్ చేయడం అనేది అరుదు. కాని మహర్షి చిత్ర ప్రమోషన్స్ భుజాలపై ఎత్తుకున్న మహేష్ బాబు..మహేష్ బాబు సినిమా ఎంత పెద్ద హిట్ అయినా థియేటర్స్ విజిట్ చేయడం అనేది అరుదు. కాని మహర్షి చిత్ర ప్రమోషన్స్ భుజాలపై ఎత్తుకున్న మహేష్ బాబు..