విజయ్ దేవరకొండతో పెళ్లి.. క్లారిటీ ఇచ్చిన హీరోయిన్

విజయ్ దేవరకొండకు ఆయనతో నటించిన హీరోయిన్లకు లింకు పెడుతూ రూమర్లు రావడం కొత్తేమీ కాదు. గతంలో ‘అర్జున్ రెడ్డి’ హీరోయిన్ షాలిని పాండే, ‘గీత గోవిందం’ హీరోయిన్ రష్మిక మందనతో విజయ్ ప్రేమాయణం సాగిస్తున్నట్లు రూమర్లు వచ్చాయి.విజయ్ దేవరకొండకు ఆయనతో నటించిన హీరోయిన్లకు లింకు పెడుతూ రూమర్లు రావడం కొత్తేమీ కాదు. గతంలో ‘అర్జున్ రెడ్డి’ హీరోయిన్ షాలిని పాండే, ‘గీత గోవిందం’ హీరోయిన్ రష్మిక మందనతో విజయ్ ప్రేమాయణం సాగిస్తున్నట్లు రూమర్లు వచ్చాయి.

విజయ్ దేవరకొండతో పెళ్లి.. క్లారిటీ ఇచ్చిన హీరోయిన్
విజయ్ దేవరకొండకు ఆయనతో నటించిన హీరోయిన్లకు లింకు పెడుతూ రూమర్లు రావడం కొత్తేమీ కాదు. గతంలో ‘అర్జున్ రెడ్డి’ హీరోయిన్ షాలిని పాండే, ‘గీత గోవిందం’ హీరోయిన్ రష్మిక మందనతో విజయ్ ప్రేమాయణం సాగిస్తున్నట్లు రూమర్లు వచ్చాయి.విజయ్ దేవరకొండకు ఆయనతో నటించిన హీరోయిన్లకు లింకు పెడుతూ రూమర్లు రావడం కొత్తేమీ కాదు. గతంలో ‘అర్జున్ రెడ్డి’ హీరోయిన్ షాలిని పాండే, ‘గీత గోవిందం’ హీరోయిన్ రష్మిక మందనతో విజయ్ ప్రేమాయణం సాగిస్తున్నట్లు రూమర్లు వచ్చాయి.