'ഒരു രാജമല്ലി' ഗാനത്തിന് മനോഹരമായ കവര്‍ വേര്‍ഷനുമായി അഞ്ജു ജോസഫ്

ഗാനം യൂട്യൂബിൽ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്. തൊണ്ണൂറുകളിലെ ഈ റൊമാന്‍റിക് ഗാനത്തിന് ഇപ്പോഴും ഏറെ ആരാധകരുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ അഞ്ജുവിന്‍റെ കവര്‍ വേര്‍ഷനു ലഭിക്കുന്ന മികച്ച സ്വീകാര്യത

'ഒരു രാജമല്ലി' ഗാനത്തിന് മനോഹരമായ കവര്‍ വേര്‍ഷനുമായി അഞ്ജു ജോസഫ്
ഗാനം യൂട്യൂബിൽ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്. തൊണ്ണൂറുകളിലെ ഈ റൊമാന്‍റിക് ഗാനത്തിന് ഇപ്പോഴും ഏറെ ആരാധകരുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ അഞ്ജുവിന്‍റെ കവര്‍ വേര്‍ഷനു ലഭിക്കുന്ന മികച്ച സ്വീകാര്യത