നിറവയറിൽ ബിക്കിനി ചിത്രം അധിക്ഷേപിച്ചവ‍ര്‍ക്ക് മറുപടിയുമായി സമീറ റെഡ്ഡി

വ്യവസായിയായ ആകാഷ് വര്‍ധെയാണ് സമീറയെ വിവാഹം കഴിച്ചത്. ഭര്‍ത്താവ്. 2014 ലാണ് ഇരുവരും വിവാഹിതരായത്. 2015 ല്‍ ഇവര്‍ക്ക് ആണ്‍കുഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു.

നിറവയറിൽ ബിക്കിനി ചിത്രം അധിക്ഷേപിച്ചവ‍ര്‍ക്ക് മറുപടിയുമായി സമീറ റെഡ്ഡി
വ്യവസായിയായ ആകാഷ് വര്‍ധെയാണ് സമീറയെ വിവാഹം കഴിച്ചത്. ഭര്‍ത്താവ്. 2014 ലാണ് ഇരുവരും വിവാഹിതരായത്. 2015 ല്‍ ഇവര്‍ക്ക് ആണ്‍കുഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു.