'ബിഗ് ബ്രദറി'ൽ മോഹൻലാലിൻ്റെ നായികയായി മിർണ മേനോൻ

25 കോടി മുതൽ മുടക്കിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കുന്നത്. എസ് ടാക്കീസിൻ്റെ ബാനറിൽ ജെൻസോ ജോസും വൈശാഖ സിനിമയുടെ ബാനറിൽ വൈശാഖ രാജനും ഷാ മാൻ ഇൻ്റര്‍നാഷണലിൻ്റെ ബാനറിൽ ഷാജിയും മനു ന്യൂയോർക്കും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്.

'ബിഗ് ബ്രദറി'ൽ മോഹൻലാലിൻ്റെ നായികയായി മിർണ മേനോൻ
25 കോടി മുതൽ മുടക്കിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കുന്നത്. എസ് ടാക്കീസിൻ്റെ ബാനറിൽ ജെൻസോ ജോസും വൈശാഖ സിനിമയുടെ ബാനറിൽ വൈശാഖ രാജനും ഷാ മാൻ ഇൻ്റര്‍നാഷണലിൻ്റെ ബാനറിൽ ഷാജിയും മനു ന്യൂയോർക്കും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്.