‘అర్జున్ రెడ్డి’ని చూసి సిగ్గుపడే స్థాయికి ఎదగాలి: విజయ్ దేవరకొండ

టాలీవుడ్‌లో ఉన్న హీరోలందరిలో విజయ్ ప్రత్యేకం. ప్రస్తుతం ‘డియర్ కామ్రేడ్’ చిత్రాన్ని ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావడానికి సిద్ధమవుతోన్న విజయ్‌ను ‘టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా’ పలకరించింది. ఆయనతో కాసేపు ముచ్చటించింది.టాలీవుడ్‌లో ఉన్న హీరోలందరిలో విజయ్ ప్రత్యేకం. ప్రస్తుతం ‘డియర్ కామ్రేడ్’ చిత్రాన్ని ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావడానికి సిద్ధమవుతోన్న విజయ్‌ను ‘టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా’ పలకరించింది. ఆయనతో కాసేపు ముచ్చటించింది.

‘అర్జున్ రెడ్డి’ని చూసి సిగ్గుపడే స్థాయికి ఎదగాలి: విజయ్ దేవరకొండ
టాలీవుడ్‌లో ఉన్న హీరోలందరిలో విజయ్ ప్రత్యేకం. ప్రస్తుతం ‘డియర్ కామ్రేడ్’ చిత్రాన్ని ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావడానికి సిద్ధమవుతోన్న విజయ్‌ను ‘టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా’ పలకరించింది. ఆయనతో కాసేపు ముచ్చటించింది.టాలీవుడ్‌లో ఉన్న హీరోలందరిలో విజయ్ ప్రత్యేకం. ప్రస్తుతం ‘డియర్ కామ్రేడ్’ చిత్రాన్ని ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావడానికి సిద్ధమవుతోన్న విజయ్‌ను ‘టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా’ పలకరించింది. ఆయనతో కాసేపు ముచ్చటించింది.