‘తెనాలి రామకృష్ణ’ ఫస్ట్ లుక్.. సందీప్ కిషన్ బర్త్ డే ట్రీట్

సందీప్ కిష‌న్ బర్త్ డే సందర్భంగా ఆయన హీరోగా న‌టిస్తోన్న ‘తెనాలి రామ‌కృష్ణ బి.ఎ బి.ఎల్‌’ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌ని విడుదల చేసింది చిత్ర యూనిట్. సందీప్ కిష‌న్ బర్త్ డే సందర్భంగా ఆయన హీరోగా న‌టిస్తోన్న ‘తెనాలి రామ‌కృష్ణ బి.ఎ బి.ఎల్‌’ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌ని విడుదల చేసింది చిత్ర యూనిట్.

‘తెనాలి రామకృష్ణ’ ఫస్ట్ లుక్.. సందీప్ కిషన్ బర్త్ డే ట్రీట్
సందీప్ కిష‌న్ బర్త్ డే సందర్భంగా ఆయన హీరోగా న‌టిస్తోన్న ‘తెనాలి రామ‌కృష్ణ బి.ఎ బి.ఎల్‌’ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌ని విడుదల చేసింది చిత్ర యూనిట్. సందీప్ కిష‌న్ బర్త్ డే సందర్భంగా ఆయన హీరోగా న‌టిస్తోన్న ‘తెనాలి రామ‌కృష్ణ బి.ఎ బి.ఎల్‌’ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌ని విడుదల చేసింది చిత్ర యూనిట్.