ఫోన్లు చేసి మాట్లాడారు, బర్త్ డే విషెస్ చెప్పడం మర్చిపోయారు.. ఆనందంగా ఉంది: రామ్

ఎనర్జిటిక్ హీరో రామ్ బర్త్ డే వేడుకలను ఇస్మార్ట్ శంకర్ చిత్ర యూనిట్ గోవాలో నిర్వహించింది. రామ్ జన్మదినం సందర్భంగా ఇస్మార్ట్ శంకర్ టీజర్‌ను రిలీజ్ చేశారు. ఈ టీజర్ అభిమానులను ఆకట్టుకుంది.ఎనర్జిటిక్ హీరో రామ్ బర్త్ డే వేడుకలను ఇస్మార్ట్ శంకర్ చిత్ర యూనిట్ గోవాలో నిర్వహించింది. రామ్ జన్మదినం సందర్భంగా ఇస్మార్ట్ శంకర్ టీజర్‌ను రిలీజ్ చేశారు. ఈ టీజర్ అభిమానులను ఆకట్టుకుంది.

ఫోన్లు చేసి మాట్లాడారు, బర్త్ డే విషెస్ చెప్పడం మర్చిపోయారు.. ఆనందంగా ఉంది: రామ్
ఎనర్జిటిక్ హీరో రామ్ బర్త్ డే వేడుకలను ఇస్మార్ట్ శంకర్ చిత్ర యూనిట్ గోవాలో నిర్వహించింది. రామ్ జన్మదినం సందర్భంగా ఇస్మార్ట్ శంకర్ టీజర్‌ను రిలీజ్ చేశారు. ఈ టీజర్ అభిమానులను ఆకట్టుకుంది.ఎనర్జిటిక్ హీరో రామ్ బర్త్ డే వేడుకలను ఇస్మార్ట్ శంకర్ చిత్ర యూనిట్ గోవాలో నిర్వహించింది. రామ్ జన్మదినం సందర్భంగా ఇస్మార్ట్ శంకర్ టీజర్‌ను రిలీజ్ చేశారు. ఈ టీజర్ అభిమానులను ఆకట్టుకుంది.