రంజాన్ కానుకగా విజయ్ ఆంటొని ‘కిల్లర్’

‘కిల్లర్’ ప్రస్తుతం నిర్మాణానంత‌ర ప‌నులు జరుపుకుంటోంది. జూన్ తొలి వారంలో సినిమా రిలీజ్ కానుంది. మ‌ర్డర్ మిస్టరీ, క్రైమ్ థ్రిల్లర్ బ్యాక్ డ్రాప్‌లో ఈ సినిమా తెరకెక్కుతోంది.‘కిల్లర్’ ప్రస్తుతం నిర్మాణానంత‌ర ప‌నులు జరుపుకుంటోంది. జూన్ తొలి వారంలో సినిమా రిలీజ్ కానుంది. మ‌ర్డర్ మిస్టరీ, క్రైమ్ థ్రిల్లర్ బ్యాక్ డ్రాప్‌లో ఈ సినిమా తెరకెక్కుతోంది.

రంజాన్ కానుకగా విజయ్ ఆంటొని ‘కిల్లర్’
‘కిల్లర్’ ప్రస్తుతం నిర్మాణానంత‌ర ప‌నులు జరుపుకుంటోంది. జూన్ తొలి వారంలో సినిమా రిలీజ్ కానుంది. మ‌ర్డర్ మిస్టరీ, క్రైమ్ థ్రిల్లర్ బ్యాక్ డ్రాప్‌లో ఈ సినిమా తెరకెక్కుతోంది.‘కిల్లర్’ ప్రస్తుతం నిర్మాణానంత‌ర ప‌నులు జరుపుకుంటోంది. జూన్ తొలి వారంలో సినిమా రిలీజ్ కానుంది. మ‌ర్డర్ మిస్టరీ, క్రైమ్ థ్రిల్లర్ బ్యాక్ డ్రాప్‌లో ఈ సినిమా తెరకెక్కుతోంది.