'തൃശൂര്‍ പൂരം' പരാമര്‍ശം; നടി റിമ കല്ലിങ്കലിനെതിരെ നടി മായ മേനോൻ

തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടിലൂടെ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിലാണ് നടി മായ മേനോൻ വിമര്‍ശനം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. സഹപ്രവര്‍ത്തകയാണെങ്കിലും ഇത്തരം പൊട്ടത്തരം പറഞ്ഞാല്‍ കേട്ടുകൊണ്ട് നില്‍ക്കുവാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് മായ കുറിച്ചു.

'തൃശൂര്‍ പൂരം' പരാമര്‍ശം; നടി റിമ കല്ലിങ്കലിനെതിരെ നടി മായ മേനോൻ
തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടിലൂടെ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിലാണ് നടി മായ മേനോൻ വിമര്‍ശനം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. സഹപ്രവര്‍ത്തകയാണെങ്കിലും ഇത്തരം പൊട്ടത്തരം പറഞ്ഞാല്‍ കേട്ടുകൊണ്ട് നില്‍ക്കുവാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് മായ കുറിച്ചു.